top of page

אנחנו מקימים קבוצות של צעירים בגילאי 25-35 שיתחברו יחד לכוח משתלב ומחזק במקומות שהכי צריכים אותנו - עוטפי ישראל.

הקבוצות יגורו במגורים קהילתיים ויפעלו בתחומים הדחופים של חינוך וקהילה בדרום ובצפון הארץ. בכל מרחב תפעל קבוצה של כ-20 משתתפים ולצד העבודה המשמעותית יקיימו חיים בחברות ושותפות בלמידה והתפתחות.  הקבוצות יאפשרו לכולנו, אלה שמרגישים שעכשיו זה הרגע, להיות חלק מהשינוי. זה המבחן של הדור שלנו, עכשיו תורנו.

כל דור
והתור שלו

עכשיו תורנו

backdrop_01_edited.jpg

למה?

מה-7 באוקטובר, דור בני ה-20 וה-30 חווה את הרגע הדרמטי ביותר בהיסטוריה האישית והלאומית שלו ושל המדינה ולוקח חלק בבנייה מחדש של מה שנשבר.

אלפי צעירים שמצאו את עצמם במסגרת הסדיר, הקבע והמילואים, קהילות המופנים, מתנדבים ועוד מחפשים דרך להשפיע על עתידה של החברה הישראלית.

אז אם את/ה מרגיש/ה חלק מהדור הזה – דור תקומה, זה הזמן להצטרף לאחד ממרחבי ההשפעה והשייכות של תכנית תורנו.